Wat zijn schisisteams?

Schisis heeft o.a. gevolgen voor hoe je eruitziet, voor hoe je praat, voor je gebit en je gehoor. Al die dingen hebben vaak ook invloed op elkaar. Daarom is het belangrijk dat verschillende specialisten steeds met elkaar overleggen. Er zijn, over Nederland verspreid, tien gespecialiseerde schisisteams. De specialisten in die teams weten alles van de behandeling van schisis. Maar nog belangrijker: ze werken samen, zodat ze hun kennis delen, alle behandelingen precies op tijd gebeuren en er niets dubbel wordt gedaan.

In een schisisteam zitten:

 • Plastisch chirurgen
 • Kinderartsen en kindertandartsen
 • KNO-artsen en logopedisten
 • Psychologen en maatschappelijk werkers
 • Schisisverpleegkundigen en schisisconsulenten
 • Klinisch genetici
 • Kaakchirurgen en orthodontisten

Kwaliteitscontrole en werkwijze

 • De NVSCA stelt richtlijnen op en teams worden regelmatig gevisiteerd.
 • Schisisteams werken volgens protocollen. De protocollen tussen teams kunnen verschillen.
 • De schisisteams in Nederland worden steeds vaker gemeten. Hiervoor wordt de uitkomstenset van ICHOM gebruikt. Dat is een internationale organisatie die meetinstrumenten publiceert voor medische behandelingen. Bij het ontwikkelen daarvan werken patiënten en professionals samen. ICHOM gebruikt gestandaardiseerde vragenlijsten.
 • Ook in Europees varband wordt de schisiszorg verbeterd. Hiervoor is ERN cranio opgericht (European Reference Network). Het Erasmus Medisch centrum coördineert dit. ERN cranio stelt in Europees verband o.a. diagnosestandaarden op. Zij hebben ook een Youtubekanaal waar veel (Engelstalige) films te zien zijn.

 

Belangrijk voor ouders en kinderen

Christel heeft twee geadopteerde kinderen met een schisis: Jin en Yulan. Zij vindt de samenwerking heel belangrijk.
Jin en Yulan zitten in verschillende fases van de behandeling. Jin kreeg na de kaaksluiting een beugel. Die moet zijn tanden recht zetten en zorgt er ook voor dat boven en onderkaak mooi op elkaar gaan passen. Bij Yulan is de kaak nog niet gesloten.

Alle schisisteams in Nederland

 

 

Schisisteams verspreid over Nederland

In Vlaams sprekend België zijn schisisteams in Leuven en Gent.